İnflamatuvar Bağırsak Hastaları ve Aileleri Yardımlaşma Derneği (İBHAYD) Yönetim Kurulu

Dernek Başkanı

Ömür Akkaya

Ayşe Dağhan

Başkan Yardımcısı

Ercan Aracı

Genel Sekreter

Serkan Almaz

Sayman

Sevinç Başoğlu

Üye

Av. Çiğdem Derdiyok

Hukuk Danışmanımız